سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور

وزیر کشور: انتخابات یعنی تعیین سرنوشت مردم، کشور و انقلاب به دست مردم/ باید بدانیم که از یک میراث و غنیمت تاریخی صیانت می کنیم/ وزارت کشور به دنبال این است که فضای انتخابات کاملاً قانونی باشد و انتخابات را در محیطی سالم و با رقابت حداکثری داشته باشیم/ دولت تلاش کرده انتخابات با محوریت قانون و نه تفاسیر، برداشتهای شخصی، حزبی یا جناحی؛ به صورت آزاد و در فضایی امن، سالم و با مشارکت بالا برگزار شود/ بالاترین رقم های مشارکت و سالم ترین انتخابات در دولت تدبیر و امید بوده است/ در انتخابات گذشته حتی یک صندوق و یک رای هم باطل نشد/ اقتضای فضای کنونی کشور بیش از پیش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است/ انتخابات امسال بیش از همیشه مانور قدرت سیاسی در دنیا و نشان دهنده اراده مردم برای مقاومت و استقامت است/ امیدواریم در مهلت باقیمانده برای بررسی صلاحیت ها، فضا بیش از پیش آماده رقابت های منطقی، قانونی و اصولی باشد/ استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها و شهرستانها و بخشها در بسیج عمومی مردم برای امر مقاومت و استقامت و ان شاءا... حضور پر رونق و قوی در انتخابات کوشا باشند